Öykü Eşberk - ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 23 Nisan 2018 tarihinde eklenmiştir.

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

    Cinsel istismar nedir? Belirli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temaslarda bulunarak cinsel davranışlar sergilenmesi durumudur. Çocuğu dudağından öpmek, failin, çocuğu kendi vücuduna dokunmaya zorlaması gibi eylemler bu suç kapsamındadır. Bu suça maruz kalan çocuklar aile ve toplumun baskısıyla bu durumu gizlemektedir. Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenmiştir.

  Cinsel istismar suçlarında çocuğun yaşı çok önemlidir buna göre 3 ayrı durum ele alınmaktadır. Bu durumlar; 15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismarı, 15 yaşını tamamlamamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocukların cinsel istismarı ve 15-18 yaşındaki çocukların sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak cinsel istismarı.

Kanunumuza göre çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz.

   Bazen bu suçun mağdurları gibi failleri de çocuk olabilmektedir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması halinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır.

 Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

 

Suçun; 
a)Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

işlenmesi halinde,ceza yarı oranında artırılır.

 

Ayrıca Türk Ceza Kanunu madde 103/5’e göre cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.


Türk Ceza Kanunu madde 103/6’ya göre de suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

 

Değinmek istediğim diğer bir husus da 15 yaşını tamamlamamış çocukların olaya rıza göstermesinin duruma bir etkisi olmamasıdır. Kanunumuz 15 yaşından büyük 18 yaşından küçük çocukların cinsel istismar durumunda rızalarını dikkate alırken 15 yaşından küçük çocukların rızalarını dikkate almamaktadır. Yani mağdur fiile rıza gösterse de fail cezalandırılır.

 

  Çocuklara cinsel istismar bütün dünyada kanayan bir yaradır. Avrupa Konseyi’nin rakamlarına göre Avrupa’da her beş çocuktan birinin cinsel istismar ya da sömürü riski altında olduğu bilinmektedir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda çocuğun yanında olup, ona destek olduğunuzu hissettirmeniz ve olayı hemen adli makamlara bildirmeniz gerekmektedir. Unutmayın ki gizlenilen fail yeni mağdurlar yaratabilir.

 

                                                                            Avukat Öykü Eşberk

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.