Öykü Eşberk - EVLAT EDİNME
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 11Ocak 2018 tarihinde eklenmiştir.

EVLAT EDİNME

   Evlat edinme hususu Türk Medeni Kanunu’muzda yer almaktadır. Evlat edinme sadece mahkeme kararıyla olur. Bu konuda karar vermeye yetkili mahkeme tek başına evlat edinme işleminde evlat edinecek olanın ikameti, birlikte evlat edinmelerde ise eşlerden birinin ikamet yeri aile mahkemesidir.  Birlikte evlat edinebilmek için resmi nikahla evli olma zorunluluğu vardır. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.  Dikkat edilmesi gereken ilk husus çocuğun 18 yaşından büyük olup olmadığıdır. Kanunumuz çocuğun 18 yaşından büyük olup olmadığına göre farklı prosedürler izlemektedir.

 

18 Yaşından Küçüğün Evlat Edinilmesi

 Küçüğün evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.

 Evlat edinen kişinin, evlat edilen çocuktan en az on sekiz yaş küçük olması şarttır.

-Bunun için de en az 5 yıl süreyle evli olmaları ya da eşlerden birinin 30 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

-Evli olmayanlar 30 yaşını doldurmuşlarsa tek başlarına evlat edinebilirler.

-Eşler en az 2 yıl resmi nikahla evli olmak ya da 30 yaşını doldurmuş bulunmak koşuluyla birbirlerinin çocuklarını evlat edinebilirler. 

 

 Evlat edinilecek çocuk ayrım yeteneğine sahipse, hakim tarafından rızası mutlaka alınır. Bazı istisnalar dışında çocuğun ana babasının da birlikte rıza vermesi gerekir. Şayet ana babadan birinin kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine  getirmiyorsa ana babadan birinin rızası aranmaz.

 Yasalar nezdinde ana babaya tanınan haklar evlat edinmeyle, evlat edinene geçer. Evlat edinilen küçük ise evlat edinenin soyadını alır; 18 yaşından büyük ise kendi rızası varsa evlat edinenin soyadını alır.

 

   Evlat edinen şayet isterse, evlat edindiği küçüğe yeni bir ad da verebilir. Eşler tarafından birlikte evlat edinilmek ve ayırtım yeteneğine henüz sahip olmamak koşuluyla, evlat edinilen küçüğün nüfus kaydına ana baba ismi olarak evlat edinenlerin isimleri yazılır.
   Evlat edinilen hem eski ailesinin mirasçısı olmakta devam eder ve hem de evlat edinene mirasçı olur. Ancak evlat edinen evlat edindiğinin mirasçısı olamaz. Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinenin ölmesi evlatlık ilişkisinin diğer koşullarını etkilememişse evlat edinme işlemine engel olmaz. Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinilecek ergin olursa, küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler bakidir.

 

   Evlat edinme her ne kadar Türk Kültüründe çok yerleşmiş bir kavram olmasa da çocuk sahibi olamayan ya da daha çok çocuk isteyen aileler için çok güzel bir duygudur. Aynı zamanda evlat edinilen çocuğun bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimi açısından önem arz etmektedir. Siz de evlat edinerek bir çocuğun hayatına dokunabilirsiniz.

 

   En doğru bilgiyi size her zaman avukatınızın vereceğini unutmayın.

 

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.