Öykü Eşberk - EVLAT EDİNME
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 25 Şubat 2020 tarihinde eklenmiştir.

EVLAT EDİNME

 

  Evlat edinme hususu Türk Medeni Kanunu’muzda yer almaktadır. Evlat edinme sadece mahkeme kararıyla olur.

 

Yetkili Mahkeme Neresidir?

Bu konuda yetkili mahkeme tek başınıza mı, yoksa eşinizle mi evlat edineceğinize göre değişmektedir. Tek başına evlat edinme işleminde  yetkili mahkeme evlat edinecek olanın ikameti, birlikte evlat edinmelerde ise eşlerden birinin ikamet yeri aile mahkemesidir.  Birlikte evlat edinebilmek için resmi nikahla evli olma zorunluluğu vardır. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.  Dikkat edilmesi gereken ilk husus çocuğun 18 yaşından büyük olup olmadığıdır. Kanunumuz çocuğun 18 yaşından büyük olup olmadığına göre farklı prosedürler izlemektedir.

 

18 Yaşından Küçüğün Evlat Edinilmesi

Küçüğün evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması gereklidir. Çiftlerin birlikte evlat edinebilmesi için 5 yıl süreyle evli olmaları ya da eşlerden birinin 30 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

 

Bekarlar Tek Başına Evlat Edinebilir mİ?

Evli olmayanlar 30 yaşını doldurmuşlarsa tek başlarına evlat edinebilirler.

 

Boşanmış ya da Eşi Vefat Etmiş Biri Evlat Edinebilir Mi?

Evlat edinenin medeni durumu önemli bir husus değildir.

 

Evlat Edinmek İçin Yaş Farkı Ne Kadar Olmalı?

 Evlat edinen kişinin, evlat edilen çocuktan en az on sekiz yaş büyük olması şarttır.

 

Eşler Birbirinin Çocuğunu Evlat Edinebilir mi?

-Eşler en az 2 yıl resmi nikahla evli olmak ya da 30 yaşını doldurmuş bulunmak koşuluyla birbirlerinin çocuklarını evlat edinebilirler. 

 

Evlat Edinmede Çocuğun Öz Anne - Babasının Birlikte Rızası Aranır Mı?

 Evlat edinilecek çocuk ayrım yeteneğine sahipse, hakim tarafından rızası mutlaka alınır. Bazı istisnalar dışında çocuğun ana babasının da birlikte rıza vermesi gerekir. Şayet ana babadan birinin kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine  getirmiyorsa ana babadan birinin rızası aranmaz.

 

Evlat Edinilen Çocuğa Yeni Bir İsim Verilebilir Mi?

  Evlat edinen şayet isterse, evlat edindiği küçüğe yeni bir ad da verebilir. Eşler tarafından birlikte evlat edinilmek ve ayırtım yeteneğine henüz sahip olmamak koşuluyla, evlat edinilen küçüğün nüfus kaydına ana baba ismi olarak evlat edinenlerin isimleri yazılır.
   Evlat edinilen hem eski ailesinin mirasçısı olmakta devam eder ve hem de evlat edinene mirasçı olur. Ancak evlat edinen evlat edindiğinin mirasçısı olamaz. Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinenin ölmesi evlatlık ilişkisinin diğer koşullarını etkilememişse evlat edinme işlemine engel olmaz. Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinilecek ergin olursa, küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler bakidir.

 

Evlat Edinilenin Soyadının Durumu?

 Evlat edinilenin soyadının durumu evlat edinilenin 18 yaşından büyük ya da küçük olmasına göre değişmektedir.

Evlat edinilen 18 yaşından küçük ise evlat edinenin soyadını alır; 18 yaşından büyük ise kendi rızası varsa evlat edinenin soyadını alır.

 

18 Yaşından Büyüğün Evlat Edinilmesi

18 yaşından büyük bir bireyin evlat edinilmesinin şartları 18 yaşından küçük birinin evlat edinilmesine nazaran daha ağırdır. İlk olarak, evlat edinilecek olan evli ise eşinin rızasının bulunması.gereklidir. Evlat edinen kişinin, evlat edilen kişiden en az on sekiz yaş küçük olması şarttır. Küçükken evlat edinecek kişi tarafından en az 5 yıl müddetle bakılmış ve eğitilmiş olması ya da en az 5 yıl evlat edinen aile yanında aile halinde birlikte yaşıyor olması gereklidir. 18 yaşından küçüklerde ise bakma ve eğitim yılı 1 yıldır. Diğer bir önemli husus da evlat edinenin alt soyunun bulunmaması yani çocuğunun olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte evlat edilen kişinin rızası da sağlanırsa evlat edinme işlemi gerçekleştirilebilir.

 

Çocuğu Olan Biri Evlat Edinebilir Mi?

 Bu durumda ilk şart evlat edinilecek çocuğun 18 yaşından küçük olmasıdır. Bu durum sağlanmışsa, evlatlık alma sonrasında diğer çocuklarının haklarının korunup korunduğuna onlara zarar gelmediğine dair karar verilmesi gerekmektedir.

 

   Evlat edinme her ne kadar Türk Kültüründe çok yerleşmiş bir kavram olmasa da çocuk sahibi olamayan ya da daha çok çocuk isteyen aileler için çok güzel bir duygudur. Aynı zamanda evlat edinilen çocuğun bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimi açısından önem arz etmektedir. Siz de evlat edinerek bir çocuğun hayatına dokunabilirsiniz.

 

   En doğru bilgiyi size her zaman avukatınızın vereceğini unutmayın.

 

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.