Öykü Eşberk - HAKARET SUCU
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 11 Haziran 2021 tarihinde eklenmiştir.

HAKARET SUCU

  Günümüzde en çok sorulan  suçlardan biri hakaret suçudur. Gerek gündelik hayatımızda, gerek sosyal medyada her gün bir sürü kişiyle muhatap olmamızın bir getirisi olarak üslubuna dikkat etmeyen kişiler tarafından bir çoğumuz hakaret suçunun mağduru olmuşuzdur. 

 

 Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 125-131 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir:

 

a-) Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi,

b-) Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi.

 

  Hakaret suçu doğrudan kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır. Hakaret suçu ile sosyal bir kavram olan “şeref” ve kişinin özsaygısı korunmaktadır. 

Suçun basit şeklinde, hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

 

 

Hangi Durumlarda Daha Fazla Ceza Verilmesine Karar Verilir?

 

Suçun nitelikli hallerinde hakaret suçunun cezası, 1 yıl ile 2 yıl arasındadır 

 

Hakaret suçunun;

 

 • a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

 • b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

 • c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

 

Hakaret Suçu Şikayete Tabi Midir?

 

  Hakaret suçu şikayete tabidir. Cumhuriyet savcılığı resen soruşturma açmaz. Hakaret edilen kişi, hakaret edenin ceza almasını istiyorsa şikayet etmek zorundadır.

 

  Fakat bu durumun istisnaları mevcuttur. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu (TCK m.125/3) şikayete tabi değildir. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçun işlenmesi halinde cumhuriyet savcılığı resen soruşturma açar.

 

 

Hakaret Suçunda Şikayet Süresi Ne Kadardır?

 

 Hakaret edilen kişi(mağdur) hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde şikayet hakkını kaybeder.

 

 

 

 Hakaret Mağdurun Yüzüne Değil İletişim Araçlarıyla Yapılırsa Ne Olur? 

 

  Mağdura karşı telefon mesajı, telefonla yapılan sesli konuşna, mail, mektup, postakartı gibi iletişim yöntemleri kullanılarak yapılan hakaret de mağdurun yüzüne karşı yapılmış sayılır. Mağdurun bu iletişim araçlarıyla kendisine yapılan hakareti öğrenmesi hakaret suçunun oluşması için yeterlidir.

 

TCK m.125/2 anlamında ileti olarak kabul edilen iletişim vasıtaları şunlardır:

 

  Mektup, E-mail, Whatsapp mesajları, Whatsapp gruplarına gönderilen mesajlar, SMS, İnstagram, twitter, facebook vb. sosyal medya hesaplarından DM (Direct Message) yoluyla mesajlaşma.

 

 

Hakaret Mağdurun Yüzüne Karşı Değil Gıyabında Edilirse Ne Olur? 

 

  Mağdurun yokluğunda hakaret suçu, hakaret edenin söz ve davranışlarını en az 3 kişinin öğrenmesiyle oluşabilir. Mağdur dışında 3 farklı kişi hakaret içeren kelimeleri duymalıdır.

 

Yargıtay'a göre Hangi Kelimeler Hakaret Sayılır?

 

 "Hangi kelimeler hakarete girer?" , "Hangi kelimeler hakaret sayılmaz?", "Tarafıma bu cümle kuruldu hakaret midir?" diye sıkça soru almaktayım.

 

  Hakaret olarak kabul edilen kelimeler kanunda tek tek sayılmamıştır. Fakat yargı kararlarına baktığımızda bunları görebilmekteyiz. 

 

 • Hırsız
 • Şerefsiz
 • Haysiyetsiz
 • Gerizekalı
 • Aptal
 • Hayvan
 • Ahlaksız
 • Ayyaş
 • Sen eskortsun

 

HANGİ KELİMELER HAKARET SUÇUNU OLUŞTURMAZ. BURAYA TIKLAYARAK OKUYABİLİRSİNİZ.

 

 

 En doğru bilgiyi size her zaman avukatınızın vereceğini unutmayın.

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.