Öykü Eşberk - HAKSIZ GÖZALTI VE TUTUKLAMA SEBEBİYLE TAZMİNAT
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 24 Kasım 2017 tarihinde eklenmiştir.

HAKSIZ GÖZALTI VE TUTUKLAMA SEBEBİYLE TAZMİNAT

   Tazminatın yasal dayanağını 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun  141., 142.,143. ve 144.maddeleri oluşturmaktadır, bu maddelerde, dava açma süresi, görevli mahkeme ve ispat konuları düzenlenmiştir.

 

  Kimlerin tazminat isteyebileceği CMK’nın 141. Maddesinde ayrıntılarıyla sayılmıştır.

 Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;


a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen,
b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,
c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,
d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen,
e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen,
f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,
g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan,
h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen,
 i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen, 
 j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,
 

 Bu kişiler maddi ve manevi her türlü zararlarını devletten isteyebilirler.

 

Dava Hangi Sürede Açılmalıdır?

 

   Tazminat davası, karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden 3 ay ve her halde kesinleşme tarihini izleyen 1 yıl içinde açılabilir.

   Bu dava zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde açılır.

 

 Kimler Bu Davayı Açamaz?

 

1) Kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan kişilerden aşağıda belirtilenler tazminat isteyemezler:

b) Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hâle dönüşenler.
c) Genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenlerle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesine karar verilen veya kamu davası geçici olarak durdurulan veya kamu davası ertelenen veya düşürülenler.
d) Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler.
e) Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar.

 

 

   En doğru bilgiyi size her zaman avukatınızın vereceğini unutmayın.

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.