Öykü Eşberk - KİRAYA VERENİN (EV SAHİBİNİN) HAKLARI
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 26 Şubat 2020 tarihinde eklenmiştir.

KİRAYA VERENİN (EV SAHİBİNİN) HAKLARI

 

Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Tahliye

 

    Kiracı, kiralananın tesliminden sonra doğan kira bedelini ödemek zorundadır. Ödemezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verir. Süreye rağmen borç ödenmezse kiraya veren sözleşmenin feshedeceğini bildirebilir. Ayrıca biriken kira borcunu icra yoluyla tahsil de edebilir. Süre, konut ve çatılı işyeri kiralarında en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur.

 

  Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

 

Daha detaylı bilgi için KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE TAHLİYE başlıklı yazımızı aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz.

 

http://avoykuesberk.com.tr/duyuru/K%C4%B0RA-BEDEL%C4%B0N%C4%B0N-%C3%96DENMEMES%C4%B0-SEBEB%C4%B0YLE-TAHL%C4%B0YE/49

 

 

KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ SEBEBİYLE TAHLİYE

 

 Ülkemizde genel olarak kira sözleşmeleri belirli süreli yapılır. Kiracı, belirli süreli kira sözleşmesini sona erdirmek istiyorsa, sözleşmenin sona ermesinden en az on beş gün önce bildirimde bulunmak zorundadır. Şayet bildirimde bulunmazsa kira sözleşmesi aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Bu durumda kiraya veren sözleşme süresinin bittiğine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

 

 Sadece kiracı, kiralananın tesliminden sonra kiraya verene karşı, kiraladığı yeri belli bir tarihte tahliye edeceğine dair taahhütte bulunmuş ise o zaman kiraya veren, tahliye taahhüdünde bildirilen tarihte veya kira sözleşmesinin bitiş tarihinden itibaren kanunca öngörülen süre içinde icra dairesine başvurmak suretiyle kiracının taşınmazı tahliye etmesini isteyebilir. Tahliye taahhüdünün hiçbir şarta bağlı olmadan verilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde tahliye taahhüdü geçersizdir.

 Bu takip yoluna başvurabilmek için kanunda belli bir süre öngörülmüştür. TBK m. 352'de de belirtildiği gibi kiraya veren, kira süresi sona erdikten sonra kira sözleşmesini yenilemek istemiyorsa, kira süresinin bitiminde veya tahliye taahhüdünde bildirilen tarihten bir ay içinde icra dairesine başvurmalı ve kiracının tahliyesi için takip başlatmalıdır. Bu süreyi kaçırmamak önemlidir. 

 

Daha detaylı bilgi için KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ SEBEBİYLE TAHLİYE​ başlıklı yazımızı aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz.

 

http://avoykuesberk.com.tr/duyuru/K%C4%B0RA-S%C3%9CRES%C4%B0N%C4%B0N-B%C4%B0TMES%C4%B0-SEBEB%C4%B0YLE-TAHL%C4%B0YE/52

 

 

Satın Aldığınız Evdeki Kiracı Çıkmıyorsa

 

 İçinde kiracı olan bir evi satın almak kiracının çıkmadığı durumlarda sizi oldukça sıkıntılı ve yorucu bir sürece sokmaktadır. Çünkü içinde kiracı bulunan bir evi satın aldığınızda kiracının önceki ev sahibi ile yaptığı sözleşmeyi de kabullenmiş oluyorsunuz. Yasaların da kiracıdan yana olduğu düşünüldüğünde kiracı için daha avantajlı satın alanı ise yoracak bir sürece giriyorsunuz.

 

Bütün bu durumlara rağmen içinde kiracı olan bir ev satın aldıysanız hemen hukuki süreçleri başlatmanızı öneriyorum 

 

İçinde kiracı bulunan bir evi satın aldıktan sonra yeni ev sahibi, ilk olarak kiracıya evden ayrılması için bir ihtarname göndermelidir.  Bu ihtardan sonra kiracının evden çıkmak için kiracının 6 aylık yasal süresi başlamış bulunuyor. Diğer bir önemli husus da bu ihtarın tapu devrinden sonraki 1 ay içinde yapılmış olmasıdır. Çünkü 1 aylıklık sürede ihtar çekmezseniz kiracının eski sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. Yukarıda bahsettiğim ihtar mutlaka noter aracılığıyla yapılmalıdır. Bu ihtardan sonra kiracı 6 ay içinde evden çıkmazsa açacağınız tahliye davasıyla kiracıyı evden çıkartabilirsiniz.

 

 

   En doğru bilgiyi size her zaman avukatınızın vereceğini unutmayın.

 

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.