Öykü Eşberk - TIBBI MALPRAKTİS ÖZETLE NEDİR?
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 04 Mart 2022 tarihinde eklenmiştir.

TIBBI MALPRAKTİS ÖZETLE NEDİR?

Tıbbi Malpraktis Nedir?

 

Bunu açıklamadan önce tıbbi müdahale ve malpraktis kavramına değinmemiz gerekmekte.

Tıbbi müdahale, tıp mesleğini icra eden yetkili bir kişi tarafından, doğrudan ya da dolaylı tedavi amacına yönelik olarak kişinin bedensel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik gerçekleştirilen her türlü faaliyeti ifade eder. Hakları Yönetmeliği’nde tıbbi müdahale: “tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanan, sağlığı koruma, hastalıkların teşhis ve tedavisi için ilgili mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak tıbbın sınırları içinde gerçekleştirilen fiziki ve ruhi girişim” şeklinde tanımlanmaktadır. Malpraktis; bir meslek mensubunun, mesleğinin gerektirdiği işleri yaparken ortaya çıkan her türlü hatalı hareketi için kullanılan bir tabirdir.

 

Tıbbın temel amacı, insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesidir. Hekimler bu amacın gerçekleştirilmesi için görevlerini icra ederler. Görev icrası esnasında hastaya uygulanacak tıbbi müdahalelerin hukuka uygun olarak kabul edilebilmesi ve hukuki sorumluluğun doğmaması için, gerekli bazı şartlar vardır. Bu şartlara uyulmayarak insan vücuduna yapılacak hatalı müdahalelerde hukuki ve cezai müeyyideler ile karşılaşılacaktır.

 

 Gelelim tıbbi malpraktise;  hekimin tıbbi müdahaleye başladığı esnadaki hatalı davranışları olarak yorumlanır. Hekim, tıbbi müdahaleye başlarken tıbbi müdahaleyi hukuka uygun hale getiren aşağıda belirteceğimiz 4 şartın tamamını birlikte sağlandığından emin olmalıdır..

 

Bu 4 şart nelerdir?

- Tıbbi müdahalenin yetkili sağlık personeli tarafından yapılmalı

-Tıbbi müdahalenin yapılması tıbbi bir zorunluluktan kaynaklanmalı

-Tıbbi müdahalenin tıbbi kural ve standartlara uygun bir yöntemle yapılması

-·Tıbbi müdahalede bulunulacak hastanın, aydınlatılmış rızasının alınmış olması veya bu rızanın var sayılmasını gerektiren acil bir durumun varlığıdır.

 

Eğer hekim tıbbi müdahaleye başladığı esnada bu 4 şarttan biri bile eksik olsa tıbbi müdahale hukuka aykırı olur ve tıbbi malpraktis meydana gelir.

 

Diğer bir husus da malpraktis ve komplikasyon ayrımında yaşanıyor. Bazı komplikasyonlar iyi yönetilemediği durumlarda tıbbi malpraktise dönüşebilir

 

 

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.