Öykü Eşberk - UZLAŞMA
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 17 Kasım 2017 tarihinde eklenmiştir.

UZLAŞMA

    Uzlaşma, ceza hukukumuz bakımından yeni bir kurum olup, suçtan doğan mağduriyetin giderilmesini, mahkemenin hızlandırılmasını ve adliyenin iş yükünün azaltılmasını amaçlamaktadır. Kısaca uzlaştırma, mahkemelere gitmeden tarafların anlaşmasını sağlayan alternatif bir yoldur.

   Uzlaşma, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253, 254 ve 255’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Uzlaşma, sadece Şüpheli/sanık ile mağdur/suçtan zarar görenin özgür iradeleri ile kabul etmeleri ve uzlaşmaya karar vermeleri halinde gerçekleşir. Uzlaşmak tamamen tarafların isteğine bağlıdır. Bu kişiler anlaşma yapılana kadar kararlarından vazgeçme hakkına sahiptirler.

   Uzlaştırma, Şüpheli/sanık ile mağdur/suçtan zarar görenin temel hak ve hürriyetlerine uygun olarak, menfaatlerinin korunması esası gözetilerek yürütülür. Uzlaştırmacı, uzlaşma işlemini iki tarafa da eşit mesafede tarafsız bir şekilde yürütmelidir. Ayrıca uzlaştırmacı tarafların, hüküm ve sonuçlarını bilerek ve özgür iradeleriyle uzlaşmalarını sağlayacak uygun tedbirleri almalıdır.

  Uzlaşma, taraflara seçme hakkı tanıyan bir yöntemdir. Uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde yargı yolu açıktır. Uzlaşmaya konu olan olay, uzlaşma gerçekleşmediğinde yargıya taşınacaktır.

   Uzlaşmaya tabi olan suçlara baktığımızda, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar ile şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; taksirle yaralama kasten yaralama, dolandırıcılık gibi suçlar uzlaştırmaya tabidir. Şikayete tabi suçlar hariç olmak üzere, Türk Ceza Kanunu dışındaki özel kanunlarda düzenlenen suçlarda uzlaştırma hükümlerinin uygulanabilmesi için, ilgili özel kanunda uzlaştırma yoluna gidilebileceğine dair açık hüküm bulunmalıdır. Cinsel taciz, cinsel saldırı gibi cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda uzlaşma yoluna gidilemez.

  Uzlaşma görüşmeleri sonucunda şüphelinin/sanığın suçtan doğan zararı veya mağduriyeti gidermesi üzerine uzlaşmaya konu olay çözümlenir ve mahkemeye taşınmaz. Böylelikle cezai uyuşmazlık yargılama dışında halledilmiş olur.

     Ayrıca suçluların, uzlaşma sürecinde tazminat ve diğer yükümlülüklerini yargılama sürecine nazaran daha düzgün bir şekilde yerine getirdiği görülmektedir. 

    Yukarıda bahsettiğimiz gibi uyuşmazlıkların çözülmesinde uzlaşma yöntemi çok önemli bir yer tutar. Olayları mahkemeye taşımadan hızlı ve kolay yoldan çözüm sağlar. Son olarak hatırlatalım ki, adresinize uzlaştırma teklif formu geldiğinde, üç gün içinde teklifi yapan uzlaştırmacıya kararınızı

bildirmediği takdirde, uzlaşma teklifini reddetmiş sayılırsınız. 

 

   En doğru bilgiyi size her zaman avukatınızın vereceğini unutmayın.

        

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.