Öykü Eşberk
LLM. AV. ÖYKÜ EŞBERK
avoykuesberk@gmail.com

TIBBİ MALPRAKTİS(HATALI TIBBİ UYGULAMA) SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVALARI

 

Tıbbi müdahalelerde sorumluluk farklı kaynaklardan doğabilmektedir. Tıbbi malpraktis sözleşme ilişkisinden kaynaklanabileceği gibi haksız fiilden de kaynaklanabilir. 

devamı...

HEKİMİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Rıza tıbbi bir müdahaleyi hukuka uygun hale getiren en önemli sebeplerden biridir.  Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için 4 tane şartın birlikte gerçekleşmesi lazımdır. Bunlar;

 

devamı...

DOKTOR HATASI, TIBBİ MALPRAKTİS, HATALI TIBBİ UYGULAMA NEDİR?

 

Tıbbi Malpraktis nedir? Bunu açıklamadan önce malpraktis kavramına değinmemiz gerekmekte. Malpraktis; bir meslek mensubunun, mesleğinin gerektirdiği işleri yaparken ortaya çıkan her türlü hatalı hareketi için kullanılır. Tıbbi malpraktis ise hekimin tıbbi müdahaleye başladığı esnadaki hatalı davranışları olarak yorumlanır. Hekim tıbbi müdahaleye başlarken, tıbbi müdahaleyi hukuka uygun hale getiren aşağıda belirteceğimiz 4 şartın tamamı birlikte sağlanmalıdır

devamı...

Davalının Adresini Bulmak Mahkemenin Görevidir

 

Davalının adresini bulmak ve ona mahkeme dilekçesini ulaştırmak mahkemenin görevidir. Davacıya bu işlemi yapması için süre verilemez.

devamı...

HAKARET SAYILMAYAN KELIMELER NELERDIR?

 "Hangi kelimeler hakarete girer?" , "Hangi kelimeler hakaret sayılmaz?", "Tarafıma bu cümle kuruldu hakaret midir?" diye sıkça soru almaktayım.

 

devamı...

HAKARET SUCU

  Günümüzde en çok sorulan  suçlardan biri hakaret suçudur. Gerek gündelik hayatımızda, gerek sosyal medyada her gün bir sürü kişiyle muhatap olmamızın bir getirisi olarak üslubuna dikkat etmeyen kişiler tarafından bir çoğumuz hakaret suçunun mağduru olmuşuzdur. 

 

devamı...

TAKSIRLE YARALAMA SUCUNDA SİKAYET

 

Taksirle yaralamanın soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabidir. Ancak, bu suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde, durum farklı olacaktır. Yani suçun TCK md. 89/2-3-4’te düzenlenen nitelikli halleri bilinçli taksirle işlendiği takdirde takibi şikayete tabi değildir, savcılık tarafından resen soruşturulur.

devamı...

TAKSIRLE YARALAMA SUCU

 

  Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’muzun 89. Maddesinde düzenlenmiştir. kasten yaralama suçundan farklı bir suçtur. Kasten yaralamada failin amacı karşısındaki kişinin vücut bütünlüğüne zarar vermektir. Taksirle yaralamada ise fail böyle bir amaç istemez. Fakat göstermesi gereken dikkat ve özeni göstermediği için bu netice meydana gelmektedir.

devamı...

APARTMANIN BOYANMASI KARARI NASIL ALINIR?

 

  Apartmanda kat maliklerinin yükümlülükleri ve borçları Kat Mülkiyeti Kanunu ile belirlenmiştir. Kanunun 19. maddesi bu konuyu ayrıntılı şekilde düzenlemektedir.

devamı...

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.