Öykü Eşberk - ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 24 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Türk toplumunun en önemli değerlerinden biri evlilik kurumudur. Evlilik iki insanın Medeni Kanun’un uygun gördüğü şartları sağlayarak bir araya gelmesi, hayatlarını birleştirmesidir. Evlenme töreni de dediğimiz evlenme, evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip, ergin iki tanığın önünde yapılır. Evlilik birliği sağlandıktan sonra herhangi bir nedenle taraflar anlaşamayarak evliliği sona erdirmek isteyebilir. Evliliğin yasal olarak sona ermesine boşanma denir. Boşanma davaları şekil ve usul yönünden farklılık gösterir. Boşanma sürecinde boşanma sebeplerine göre bireyler anlaşmalı, veya çekişmeli boşanma yoluna gidebilirler. Kanun anlaşmalı boşanma için bazı şartlar öngörmüştür bu şartları sağlamayan kişiler davalarını çekişmeli olarak açmak zorundadır. Bugünkü yazımda sizlere anlaşmalı boşanmadan bahsedeceğim.

 

EN HIZLI BOŞANMA ŞEKLİ NEDİR?

 

   Evliliği sona erdirmenin en hızlı ve en kolay yolu anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma, evliliğin taraflarca anlaşarak ortak bir karar doğrultusunda sona erdirilmesi anlamına gelir. Anlaşmalı boşanma, her iki tarafın da hem boşanma hem de velayet,tazminat, nafaka gibi konularda fikir birliği sağladıkları boşanma türüdür.Anlaşmalı boşanmada önemli olan, taraflar arasında fikir birliği sağlanmasıdır. Bu davanın çekişmeli boşanmaya göre daha kısa sürmesinin nedeni, tanık dinletilmesine gerek olmaması ve tarafların her konuda uzlaşmaya varmış olmalarıdır.

 

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

 

  Medeni Kanun anlaşmalı boşanma için bir takım şartlar öngörmüştür. Bir evliliğin anlaşmalı boşanma davası ile sona ermesi için, eşlerin en az bir yıl evli kalmış olmaları lazımdır. Bir yıldan daha kısa süreli evlilikler anlaşmalı boşanma davası yoluyla sona erdirilemezler. Diğer bir husus ise taraflar maddi, manevi tüm hukuki sonuçlar üzerinde anlaşmaya varıp, bu anlaşma sonucu bir protokol hazırlayıp anlaşılan bütün hususları bu protokolde belirtmelidirler. Boşanma protokolü, anlaşmalı boşanmalardaki en önemli etkendir. Protokolde anlaşmalı boşanma iradesi açıkça ortaya konmalı ve taraflar uzlaşmaya varılan hususlar dışında başkaca bir talepleri olmadığını belirtmelidir. Taraflar arasında anlaşmazlık yaratabilecek herhangi bir husus protokolde yazılmaz veya yazılması unutulursa, hakim taraflar için boşanma kararı vermeyebilir. Unutulmamalıdır ki anlaşmalı boşanmada uzlaşılan hususlar açık ve şüpheye yer vermeyecek bir şekilde protokolde belirtilmelidir.

 

TARAFLAR ANLAŞMALI BOŞANMADA MAHKEMEYE GELMEK ZORUNDA MIDIR?

 

   Tarafların anlaşmalı boşanma davasında davaya katılmaları zorunludur. Taraflar davaya katılıp mahkeme önünde de, protokolü kabul ettiklerini beyan etmelilerdir.

 

   Anlaşmalı boşanma , çekişmeli boşanma davasına nazaran daha masrafsız ve daha hızlı çözümlenen bir davadır.Boşanma konusunda en önemli hususlardan bir tanesi de, evliliğin yasal olarak sona erdirilmesi manası taşıyan ve niteliği itibariyle yenilik doğurucu bir dava olan boşanma davasının hangi mahkemede açılacağıdır. Boşanma evlilik birliğini sona erdirdiğinden, bu davada görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemelerinin bulunduğu yerlerde bu mahkemeler, Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkeme olarak davaya bakarlar. Boşanma davasında yetkili mahkeme ise TMK m 168 de belirtildiği gibi eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

 

  Boşanma kararını vermenin başlı başına yıpratıcı bir süreç olduğu düşünülürse, anlaşmalı boşanma İle çiftler kendilerini ve birbirlerini daha fazla yıpratmadan çözüme ulaşabilirler. Unutulmamalıdır ki protokolde yazılan hususlar çok önemlidir ve protokol hazırlanırken mutlaka bir avukattan destek alınmalıdır.

 

 

   En doğru bilgiyi size her zaman avukatınızın vereceğini unutmay

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.