Öykü Eşberk - RANDEVUSUZ HASTA BAKMAK
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 06 Nisan 2022 tarihinde eklenmiştir.

RANDEVUSUZ HASTA BAKMAK

Başhekimlik randevusuz hasta bakacaksınız diyebilir mi?

Bu konuda Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin kararı mevcutur. Başhekimin yetkisi  mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu açıkça belirtilmiştir.

 

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2021/886E, 09.12.2021 tarihli Kararı;

 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 12. maddesinde, poliklinik muayene başlama ve bitiş saatlerinin belirlenmesi hususunda Başhekimlik'lere takdir yetkisi verilmekte ise de, Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, takdir yetkisine istinaden tesis edilen işlemlerin sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka uygunluk denetimine tabi tutulacağı, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri sınırları içinde kullanılması ve takdir yetkisine istinaden tesis edilen işlemin dava konusu edilmesi halinde de, bu sınırlar içinde kullanıldığının idarece ortaya konulması gerektiği, işlemin sebebine dayanak gösterilen olay ve nedenlerin gerçeği yansıtmaması yanında, işlemin tesisi için yeterli bulunmaması ve takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumların dava konusu idari işlemin sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşik yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır” gerekçesine yer verilerek poliklinik muayenelerinde başhekimliklerin yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığını göstermektedir.

 

 

Nitekim bu Karar doğrultusunda 09.12.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Sağlık Bakanı Sn. Dr. Fahrettin KOCA imzalı Genelge’nin 3. maddesi;

 

Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır.” şeklindedir. Genelge’de belirtildiği üzere; randevu aralıkları hekim tarafından belirlenmeli, başhekimin yetkisi ise hekim tarafından belirlenen randevu aralıklarını onaylamaktır.

 

 

 

Size her zaman en doğru bilgiyi avukatınızın vereceğini unutmayın.

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.