Öykü Eşberk - Vasi Olan Memurun Yeri Değiştirilebilir Mi?
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 26 Temmuz 2022 tarihinde eklenmiştir.

Vasi Olan Memurun Yeri Değiştirilebilir Mi?

Ailesinde eşi yada çocuğu gibi bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyler olan memur bu hususları öne sürerek yer değiştirme talebinde bulunabilir mi?

Peki 1. derece olmasa da kardeşi için bakmakla yükümlü olan diğer kardeş kendisi için bu kararı isteyebilir mi?

 

. Bu konulara bu yazımızda değineceğiz. Bu durum 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile açıkça ortaya konulmuştur.

 

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır."

 

 "Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 13 üncü maddesinde "Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir demektedir. 

 

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir." hükmü, yine aynı Yönetmeliğin "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı ek madde 3 üncü maddesinde ise "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. demektedir.

 

Engelli olmayan memurun; engellilik durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için eşinin ya da bakmakla yükümlü olunan birinci derece kan hısımlarının ağır engelli raporunun olması gerekmekte olup, kardeş birinci derece değil ikinci derece kan hısmıdır. Bu durumda, ağır engelli raporu olan vasi tayin edildiği kardeşi için memur, bu madde kapsamında yer değiştirme talebinde bulunamaz. 

 

Kardeş 1. derece yakın değildir.

 

KARDEŞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

 

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliğinde ise memurun kendisi ve eşi ile birinci derece kan hısımlarından olan annesi, babası ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının yanında birinci derece olmasa dahi vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığı için sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır

 

 

Size her zaman en doğru bilgiyi avukatınızın vereceğini unutmayın.

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.