Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu

Aile İçi Şiddette Tedbir Kararları

Aile İçi Şiddette Tedbir Kararları

 

 

TEDBİR KARARLARI NELERDİR?

  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun iki temel tedbir kararı öngörmektedir. Bunlar önleyici ve koruyucu tedbirlerdir. Bu kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması, hayati tehlikesinin bulunması hâlinde geçici koruma altına alınması, psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi gibi koruyucu tedbir kararları verileceği gibi; müşterek konuttan uzaklaştırma, korunan kişilerin bulunduğu okula, işyerine yaklaşmama gibi önleyici tedbir kararları da verilebilmektedir. Bu kanununun korumasından aile içi şiddete maruz kalan eş ve çocuklar ile aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri, tek taraflı ısrarlı takip mağdurları, mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan ya da evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireyleri faydalanabilmektedir. Bu nitelendirmeyi dikkate alarak “tek taraflı ısrarlı takip” ifadesinin altını çizmek istiyorum. Tek taraflı ısrarlı takip, bir kişiye karşı gerçekleştirilen ve bu kişinin kendisinin tehlikede olduğunu hissettirecek şekilde korkmasını sağlayan ve kasıtlı olarak tekrarlanan her türlü davranış olarak tanımlayabiliriz. Yani bu kanun sadece aile içi şiddeti değil, her türlü şiddeti kapsamaktadır. Bu kanuna göre şikayet veya ihbarda bulunabilecekler ise; şiddete uğrayan kişi veya şiddeti duyan, gören, tanık olan kişilerdir.

  Tedbir kararı ilk defasında en fazla altı ay için verilebilir. Fakat süre devam ederken veya süre bittikten sonra, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam edeceği anlaşılırsa, resen, korunan kişinin ya da bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir. 

  Tedbir kararına uyulmaması durumunda; şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişi, üç günden on güne kadar zorlama hapsi ile cezalandırılabilir. Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadardır. Söz konusu ceza paraya çevrilemez, ertelenemez. Yani aldığınız tedbir kararlarına şiddet uygulayan uymak zorundadır. Uymaması durumunda hapis cezası gibi ağır bir yaptırımla karşılaşacaktır.

Merak ettiğiniz tüm hukuki soru ve konuları veya dava hakkındaki tüm sorularınız için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz ya da avoykuesberk@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.