Öykü Eşberk - KIDEM TAZMİNATI
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 23 Ekim 2017 tarihinde eklenmiştir.

KIDEM TAZMİNATI

    İşçi, geçerli bir sözleşmeye ve iş ilişkisine dayalı çalışan emek gücünü ücret karşılığında satan kişidir. İş Kanunu işçiye geniş ölçüde haklar tanımaktadır. Eşit davranılma, maaş, kıdem tazminatı, fazla çalışma, ihbar tazminatı, yeni iş arama izni bunlardan bazılarıdır.

Kıdem  Tazminatı Nedir?

   İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminata kıdem tazminatı denir. 1 yıldan fazla süreyle aynı iş yerinde çalışan işçinin kıdem tazminatı alacağı doğar. Kıdem tazminatı, her 1 yıl için 30 günlük yani, aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır ve bir aylık ücretin, çalışma yılı ile çarpılması sonucu ortaya çıkar. Her tam yıl için 1 aylık maaş alacağı doğar ve sözleşmenin feshinden itibaren mevduattaki en yüksek faiz uygulanır. Yürürlükte bulunan kanunlar gereği işten haklı sebebi olmadan kendi isteğiyle ayrılan(istifa eden) işçi kıdem tazminatı alamaz. Fakat işçi İş Kanunu’nda gösterilen haklı sebepleri ileri sürerek işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır. İşveren ise, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesiyle iş sözleşmesini ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeden derhal feshedebilir. Ayrıca iş sözleşmesinin askerlik görevi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, evlilik, emeklilik hakkının elde edilmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir. 

 

 

   En doğru bilgiyi size her zaman avukatınızın vereceğini unutmayın.

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.