Öykü Eşberk
LLM. AV. ÖYKÜ EŞBERK
avoykuesberk@gmail.com

DEĞER KAYBI

  Son zamanlarda değer kaybıyla ilgili çok fazla soru alıyorum. Bu yazıyı sizleri değer kaybı davalarıyla ilgili bilgilendirmek için kaleme alıyorum.

 

devamı...

YURTDIŞINDA YAPILAN EVLİLİKLER VE YURTDIŞINDA YAPILAN BOŞANMALAR

  Gelişen ve değişen bir dünyanın getirisi olarak Türk vatandaşları farklı ülkelerin vatandaşlarıyla evlilik yapmaktadır. Bu yazımda sizlere, yabancı ülkede yapılan evliliklerin ve boşanmaların Türkiye’de doğurduğu hukuki sonuçlardan bahsedeceğim.

 

devamı...

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

    Cinsel istismar nedir? Belirli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temaslarda bulunarak cinsel davranışlar sergilenmesi durumudur. Çocuğu dudağından öpmek, failin, çocuğu kendi vücuduna dokunmaya zorlaması gibi eylemler bu suç kapsamındadır. Bu suça maruz kalan çocuklar aile ve toplumun baskısıyla bu durumu gizlemektedir. Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenmiştir.

  Cinsel istismar suçlarında çocuğun yaşı çok önemlidir buna göre 3 ayrı durum ele alınmaktadır. Bu durumlar; 15 yaşını tamamlamamış &cce devamı...

KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ SEBEBİYLE TAHLİYE

 

  Ülkemizde genel olarak kira sözleşmeleri belirli süreli yapılır. Kiracı, belirli süreli kira sözleşmesini sona erdirmek istiyorsa, sözleşmenin sona ermesinden en az on beş gün önce bildirimde bulunmak zorundadır. Şayet bildirimde bulunmazsa kira sözleşmesi aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Bu durumda kiraya veren sözleşme süresinin bittiğine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

devamı...

KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE TAHLİYE

Gayrimenkullerle ilgili yaşanan sorunlardan biri de kira bedelinin ödenmemesidir. Kiraya verilmiş bir taşınmazı tahliye ettirebilmek için, kiracıya karşı tahliye davası açılması gerekir. Şayet kiraya veren bu davayı kazanırsa mahkeme kararıyla birlikte evi tahliye ettirebilir. Fakat kanunumuz bazı durumlar varsa kiraya verenin tahliye davası açmadan doğrudan icra daireleri vasıtasıyla tahliye talep edebileceğini belirtmiştir.

   Kiracı evin kirasını zamanında ödemelidir. Şayet ödemezse kiraya veren, kiracıya evin kirasını ödemesi için kanunda öngörülen süreleri vererek bu s& devamı...

EVLAT EDİNME

   Evlat edinme hususu Türk Medeni Kanunu’muzda yer almaktadır. Evlat edinme sadece mahkeme kararıyla olur. Bu konuda karar vermeye yetkili mahkeme tek başına evlat edinme işleminde evlat edinecek olanın ikameti, birlikte evlat edinmelerde ise eşlerden birinin ikamet yeri aile mahkemesidir.  Birlikte evlat edinebilmek için resmi nikahla evli olma zorunluluğu vardır. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.  Dikkat edilmesi gereken ilk husus çocuğun 18 yaşından büyük olup olmadığıdır. Kanunumuz çocuğun 18 yaşından büyük olup olmadığına göre farklı prosedürler izlemektedir.

&n devamı...

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU

   Genel anlamda eşit davranma borcu, aynı ve benzer durumda bulunan kişilerin farklı işleme tabi tutulmaması ve kişilere ayrıcalık tanınmaması biçiminde tanımlanabilir.

   Anayasamızın 10. maddesine göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir denilerek cinsiyet eşitliğine dikkat çekilmektedir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 2. Maddesinde devamı...

MOBBİNG

    Mobbing işyerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edilmiştir. Farklı görüşlere baktığımızda ise: 

   1980’li yıllarda Dr. Heinz Leymann, mobbing terimini iş hayatındaki baskı, şiddet ve yıldırma hareketlerini tanımlamak için kullanmış ve “Mobbing, duygusal bir saldırıdır. Bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle sistema devamı...

Kiracının Hakları ve Borçları

 

   Kiracının en önemli haklarından birisi, kontrat süresi dolmadan kiracının evden çıkarılamamasıdır. Kiracı, belirli bir süreyle yapılmış kira sözleşmelerinin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık sözleşme sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep g&ou devamı...

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.