Öykü Eşberk
LLM. AV. ÖYKÜ EŞBERK
avoykuesberk@gmail.com

HEKIMIN EYLEM YAPMASI SUC DEGIL DEMOKRATIK HAK

 Sendika kararına uyarak eyleme, toplu eyleme,ya da gösteriye katılmak disiplin cezasını gerektiren bir durum değildir. Burada önemli olan 2 husus vardır. Öncelikle grev, toplu eylem gibi durumlara iştirak etmek sendikal faaliyet kapsamında olmalıdır yani sendikaca bu yönde bir karar alınmalıdır. İkinci husus ise haklı bir mazerettir.

 

devamı...

SENDIKA KARARINA UYARAK EYLEM YAPMAK

 

Sendikal Faaliyet Kapsamında Eylemlere Katılmak Cezai Müeyyideye Tabi Mi?

devamı...

SENDİKAL EYLEM NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI

 

devamı...

SENDİKA KARARINA UYARAK İŞE GİTMEMEK

 

DANIŞTAY KARARI

devamı...

YABANCI HEKİM MALPRAKTİS (TIBBİ UYGULAMA HATASI)

  Hukuka uygunluğun ilk şartı;  tıbbi müdahalenin, buna yetkili kişilerce yapılmasıdır. Tıbbi müdahalede bulunma yetkisi, hekim olarak adlandırılan kişilere aittir. Hekimlerin çalışma şartları, 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Buna göre; tıp diplomasına sahip olunmalı, ilgili alanda uzman olunmalı ve kanunun Türkiye'de hekimlik mesleğini icra edebilmek için öngördüğü bazı şekil şartlarına uyulmalıdır.

 

devamı...

TIBBİ MALPRAKTİS(HATALI TIBBİ UYGULAMA) SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVALARI

 

Tıbbi müdahalelerde sorumluluk farklı kaynaklardan doğabilmektedir. Tıbbi malpraktis sözleşme ilişkisinden kaynaklanabileceği gibi haksız fiilden de kaynaklanabilir. 

devamı...

HEKİMİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Rıza tıbbi bir müdahaleyi hukuka uygun hale getiren en önemli sebeplerden biridir.  Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için 4 tane şartın birlikte gerçekleşmesi lazımdır. Bunlar;

 

devamı...

DOKTOR HATASI TIBBİ MALPRAKTİS HATALI TIBBİ UYGULAMA NEDİR?


Tıbbi Malpraktis nedir? Bunu açıklamadan önce malpraktis kavramına değinmemiz gerekmekte. Malpraktis; bir meslek mensubunun, mesleğinin gerektirdiği işleri yaparken ortaya çıkan her türlü hatalı hareketi için kullanılır. Tıbbi malpraktis ise hekimin tıbbi müdahaleye başladığı esnadaki hatalı davranışları olarak yorumlanır. Hekim tıbbi müdahaleye başlarken, tıbbi müdahaleyi hukuka uygun hale getiren aşağıda belirteceğimiz 4 şartın tamamı birlikte sağlanmalıdır

 

devamı...

Davalının Adresini Bulmak Mahkemenin Görevidir

 

Davalının adresini bulmak ve ona mahkeme dilekçesini ulaştırmak mahkemenin görevidir. Davacıya bu işlemi yapması için süre verilemez.

devamı...

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.