Öykü Eşberk
LLM. AV. ÖYKÜ EŞBERK
avoykuesberk@gmail.com

EVLAT EDİNME

 

  Evlat edinme hususu Türk Medeni Kanunu’muzda yer almaktadır. Evlat edinme sadece mahkeme kararıyla olur.

devamı...

İNTERNETTEN HABER KALDIRMA ve ERİŞİM ENGELLENMESİ NASIL YAPILIR?

  İletişim olanakları teknolojiyle paralel olarak gelişmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle internet gazeteciliği de günden güne artmış ve artık insanlar basılı yayın organlarını değil haberleri internet üzerinden takip etmeye başlamıştır. Bu durum sayesinde her ne kadar bilgi ve belgelere erişimimiz kolaylaşmışsa da doğru ve yalan haber arasındaki farkı anlamak git gide zorlaşmıştır. Peki hakkınızda kötü niyetle yazılan doğruluk payı bulunmayan haberler için ne yapabilirsiniz? Bu durumun tek çözümü ilgili içeriğe erişim engeli getirerek, ilgili habere ulaşmanın engellenmesidir.

devamı...

TEBLİGAT GELDİĞİNDE NE YAPMALISINIZ?

Adliyeden Bir Kağıt Geldi

 

devamı...

DEĞER KAYBI

  Son zamanlarda değer kaybıyla ilgili çok fazla soru alıyorum. Bu yazıyı sizleri değer kaybı davalarıyla ilgili bilgilendirmek için kaleme alıyorum.

 

devamı...

YURTDIŞINDA YAPILAN EVLİLİKLER VE YURTDIŞINDA YAPILAN BOŞANMALAR

  Gelişen ve değişen bir dünyanın getirisi olarak Türk vatandaşları farklı ülkelerin vatandaşlarıyla evlilik yapmaktadır. Bu yazımda sizlere, yabancı ülkede yapılan evliliklerin ve boşanmaların Türkiye’de doğurduğu hukuki sonuçlardan bahsedeceğim.

 

devamı...

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

    Cinsel istismar nedir? Belirli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temaslarda bulunarak cinsel davranışlar sergilenmesi durumudur. Çocuğu dudağından öpmek, failin, çocuğu kendi vücuduna dokunmaya zorlaması gibi eylemler bu suç kapsamındadır. Bu suça maruz kalan çocuklar aile ve toplumun baskısıyla bu durumu gizlemektedir. Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenmiştir.

  Cinsel istismar suçlarında çocuğun yaşı çok önemlidir buna göre 3 ayrı durum ele alınmaktadır. Bu durumlar; 15 yaşını tamamlamamış &cce devamı...

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU

   Genel anlamda eşit davranma borcu, aynı ve benzer durumda bulunan kişilerin farklı işleme tabi tutulmaması ve kişilere ayrıcalık tanınmaması biçiminde tanımlanabilir.

   Anayasamızın 10. maddesine göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir denilerek cinsiyet eşitliğine dikkat çekilmektedir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 2. Maddesinde devamı...

MOBBİNG

    Mobbing işyerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edilmiştir. Farklı görüşlere baktığımızda ise: 

   1980’li yıllarda Dr. Heinz Leymann, mobbing terimini iş hayatındaki baskı, şiddet ve yıldırma hareketlerini tanımlamak için kullanmış ve “Mobbing, duygusal bir saldırıdır. Bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle sistema devamı...

HAKSIZ GÖZALTI VE TUTUKLAMA SEBEBİYLE TAZMİNAT

   Tazminatın yasal dayanağını 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun  141., 142.,143. ve 144.maddeleri oluşturmaktadır, bu maddelerde, dava açma süresi, görevli mahkeme ve ispat konuları düzenlenmiştir.

 

devamı...

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.