Öykü Eşberk - Cinsiyet Degistirme Davası
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 13 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir.

Cinsiyet Degistirme Davası

Cinsiyet Değiştirme Davası

Cinsiyet değiştirmek isteyen kişi bunun için öncelikle ilgili makamlardan izin almak zorundadır. Cinsiyet değiştirmek isteyen kişi  şayet kanunun öngördüğü şartları taşıyorsa bu konuda mahkemelerde dava açabilir.

 

Cinsiyet değiştirmek isteyen kişi evli olmamalıdır. 18 yaşından büyük olmalıdır ve transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunun bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemelidir.

Yani 3 başlık halinde toplayabiliriz:

 

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı İçin Aranan Şartlar

1 - Evli Olmak

2- 18 yaşını doldurmuş olmak

3- Transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunun bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemek.

 

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, belli koşulları sağlamış olmaya bağlı olarak mahkemeden alınacak cinsiyet değiştirme izni ile gerçekleştirilebilir

 

Cinsiyet değişikliğinde Madde 40 - Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin 18 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu (2) bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.

 

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

 

 Maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında bu durumun resmi sağlık raporuyla doğrulanması gerekmektedir.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Burada davayı kazanmanızı etkileyen en önemli husus bu konuda alınacak rapordur. Mahkeme cinsiyet değiştirmek isteyen kişiyi hastaneye sevk ederek bu yönde bir rapor alınmasını ister. İşte bu resmi sağlık kurulu raporu için hastane içinde “cinsel kimlik konseyi” bulunması gerekmektedir.

 

 Eskiden Cinsel kimlik konseyinden alınacak raporda kişinin üreme yetisinden sürekli biçimde yoksun olduğu belgelenmesi gerekiyordu. Fakat bu durum Anayasa Mahkemesi kararı ile kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesicinsiyet değişikliğine izin verilebilmesi için "üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun olma" şartını düzenleyen kanun hükmünün iptalini karar verdi.

 

Türk Medeni Kanunu m. 40 hükmünde yer alan "...ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu..." ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 20/03/2018 tarih ve 30366 sayılı Resmi Gazete’de neşredilen, 29/11/2017 tarihli, 2017/130 E. ve 2017/165 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

 

Cinsiyet değiştirme ameliyatının devlet hastanesinde ya da özel bir hastanede gerçekleştirilmesinin önemi yoktur. Kişi ister özel hastanede ister devlet hastanesinde gerçekleştirebilir.

 

Cinsiyet Değiştirme Davası Kime Karşı Açılır?

 

Cinsiyet değiştirme davası,  Nüfus Müdürlüğü’ne karşı açılır.

 

CİNSİYET DEĞİŞTİRME DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

 

Cinsiyet değiştirme davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.

Yetkili mahkeme ise, davayı açacak kişinin ikametgahına bağlı olan Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.

 

 

   En doğru bilgiyi size her zaman avukatınızın vereceğini unutmayın.

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.