Öykü Eşberk
LLM. AV. ÖYKÜ EŞBERK
avoykuesberk@gmail.com

HAKARET SUCU

  Günümüzde en çok sorulan  suçlardan biri hakaret suçudur. Gerek gündelik hayatımızda, gerek sosyal medyada her gün bir sürü kişiyle muhatap olmamızın bir getirisi olarak üslubuna dikkat etmeyen kişiler tarafından bir çoğumuz hakaret suçunun mağduru olmuşuzdur. 

 

devamı...

TAKSIRLE YARALAMA SUCUNDA SİKAYET

 

Taksirle yaralamanın soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabidir. Ancak, bu suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde, durum farklı olacaktır. Yani suçun TCK md. 89/2-3-4’te düzenlenen nitelikli halleri bilinçli taksirle işlendiği takdirde takibi şikayete tabi değildir, savcılık tarafından resen soruşturulur.

devamı...

TAKSIRLE YARALAMA SUCU

 

  Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’muzun 89. Maddesinde düzenlenmiştir. kasten yaralama suçundan farklı bir suçtur. Kasten yaralamada failin amacı karşısındaki kişinin vücut bütünlüğüne zarar vermektir. Taksirle yaralamada ise fail böyle bir amaç istemez. Fakat göstermesi gereken dikkat ve özeni göstermediği için bu netice meydana gelmektedir.

devamı...

APARTMANIN BOYANMASI KARARI NASIL ALINIR?

 

  Apartmanda kat maliklerinin yükümlülükleri ve borçları Kat Mülkiyeti Kanunu ile belirlenmiştir. Kanunun 19. maddesi bu konuyu ayrıntılı şekilde düzenlemektedir.

devamı...

APARTMAN ALTINA ACILABILECEK IS YERLERI NELERDIR?

 

Buradaki en önemli husus apartman altındaki bağımsız bölümün niteliğidir.

devamı...

ANKARA ANTLASMASI

                                                                                       ANKARA ANTLAŞMASI

 

devamı...

FERAGAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

   

devamı...

DAVADAN FERAGAT

 

Feragat kelime anlamı olarak “vazgeçme” manasına gelen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan bir kavramdır.

devamı...

KORONAVIRUS ISCILERIN HAKLARI

KORONAVİRÜS SALGININDA İŞÇİLERİN HAKLARI 

 

devamı...

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.